TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN
   Số lượt truy cập

41063
  Thư giản
Thư gửi mẹ

Gửi mẹ thân yêu!

Vậy là phượng lại bắt đầu đỏ


  Điểm báo online
Lãnh đạo đại học 'phản bác' chiến lược phát triển giáo dục
Băn khoăn đây là chiến lược của ngành hay của quốc gia, một số lãnh đạo đại học cho rằng nhiều chỉ tiêu vẫn chưa rõ ràng, thiếu giải pháp đồng bộ cũng như chưa chỉ rõ ai là người thực thi, trách nhiệm ra sao...
 

 
Bản quyền thuộc .Tr THPT  Nguyễn Thị Minh Khai.
Điện thoại : (058) 3840294 - (058).3841317.
Email : c3ntmkhai@khanhhoa.edu.vn