TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN
   Số lượt truy cập

35737
  Thư giản
Thư gửi mẹ

Gửi mẹ thân yêu!

Vậy là phượng lại bắt đầu đỏ


  Tin giáo dục và đào tạo
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI

 Quán triệt tinh thần cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thông qua hoạt động tuyên truyền, kết hợp các hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực theo những tiêu chuẩn, nội dung, yêu cầu cụ thể, phù hợp với đặc điểm đơn vị để gặt hái được nhiều thành quả đáng tự hào trong năm học 2011 - 2012 vừa qua là hình ảnh của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Khánh Hòa.


  Điểm báo online
Lãnh đạo đại học 'phản bác' chiến lược phát triển giáo dục
Băn khoăn đây là chiến lược của ngành hay của quốc gia, một số lãnh đạo đại học cho rằng nhiều chỉ tiêu vẫn chưa rõ ràng, thiếu giải pháp đồng bộ cũng như chưa chỉ rõ ai là người thực thi, trách nhiệm ra sao...
 

 
Bản quyền thuộc .Tr THPT  Nguyễn Thị Minh Khai.
Điện thoại : (058) 3840294 - (058).3841317.
Email : c3ntmkhai@khanhhoa.edu.vn